MEKANİK DAYANIM TESTLERİ

 •  TS 4772 EN ISO 2808 / TS 2311 EN ISO 2178 /TS 2674 EN ISO 2360
 • Manyetik Yöntem ile Film Kalınlığı Tayini ve Eddy Current Yöntemi ile Film Kalınlığı Tayini

MANYETİK YÖNTEM; Bu standard, manyetik metaller üzerindeki manyetik   olmayan kaplamaların (camsı ve emaye kaplamalar dahil) kuru film kalınlıklarını, tahribatsız yöntemle ölçmeyi kapsar. Manyetik tip kaplama kalınlığı ölçüm cihazları, kaplamanın varlığından etkilenen ana metal ve bir daimi mıknatıs arasındaki manyetik çekimi veya kaplama ve ana metalden geçen manyetik akı dalgalanmalarını ölçer.

EDDY CURRENT; Bu standard, manyetik olmayan, iletken ana malzemelerin (genellikle metal) üzerindeki yalıtkan kaplamaların kaplama kalınlıklarının, genlik duyarlı girdap akımı cihazları kullanılarak, tahribatsız şekilde ölçülmesini kapsar. Bir girdap akım sondası (veya sonda ile birlikte olan cihaz), ölçülecek kaplamanın yüzeyine yerleştirilir ve kaplama kalınlığı cihazdan okunur.

 •  TS EN ISO 2409 / ASTM D3359 
 • Çapraz Kesme (Yapışma) Testi

Toplam film kalınlığı 250 µm yi geçmeyen, metalik, ahşap ya da yumuşak yüzeylere tek veya çok katlı uygulanmış boya ve vernik numunelerinin  yapışma derecesinin tayinini kapsar. Kaplama kalınlığına bağlı olarak belirli aralıklarla çizilen yüzeyde kaplama direnci belirlenir.

 • TS EN ISO 4624/ASTM D 4541
 •  Pull-Off (Yapışma) Testi

Toplam film kalınlığı 250 µm yi geçen, metalik, ahşap ya da yumuşak yüzeylere tek veya çok katlı uygulanmış boya ve vernik numunelerininyapışma derecesinin tayinini kapsar. Yapışma direnci Mpa yada Psi olarak verilir.

 • ASTM D3170 / SAE J 400 / ISO 20567-1
 • Taş Çarpma (Stone-Chip) Deneyi

Özellikle Organik kaplı test plakalarının kaplamalarının belli basınç, süre içerisinde üzerine fırlatılan belli miktardaki çelik bilyeler ile kaplama dayanımının ölçüldüğü bir testtir.

 •  TS EN ISO 6272-1 / ASTM D2794 / TS EN 13523-5  
 • Ağırlık Düşürme (Darbe) Deneyi

Boya, vernik veya ilgili ürün kaplamasının, belirli bir ağırlığın belirli bir   yükseklikten bırakılmasıyla çatlamaya ve/veya bir metal ya da plâstik taban malzemeden ayrılmaya olan dayanımının değerlendirilmesini kapsar. Ağırlık düşürme (darbe) deneyi,  büyük alanlı iz çıkarıcı standardı kapsamında bir boya, vernik veya ilgili ürüne, standart şartlar altında küresel iz çıkarıcısı olan bir ağırlığın düşürülmesiyle kaplamanın çatlamaya veya taban malzemeden ayrılmaya karşı direncinin değerlendirilmesini kapsar.

 •  TS EN ISO 1520 / TS EN 13523-6  
 • Batma (Çökertme-Cupping) Deneyi

Standard şartlar altında, boya, vernik veya ilgili bir ürün kaplamasının çökertme yoluyla kademeli olarak tahribata maruz bırakıldığında, kaplamanın çatlamaya ve/veya taban malzemeden ayrılmaya karşı direncini tayin etmek için bir deney işlemini kapsar.

 • TS EN ISO 1519 / ASTM D522
 • Bükme Deneyi (Konik veya Silindirik)

 

Boya, vernik veya ilgili ürün kaplamasının standart şartlar altında, silindirik bir mandrel çevresinde bükülmeye tâbi tutulduğunda, kaplamanın çatlamaya ve/veya bir metal ya da plâstik taban malzemeden  ayrılmaya olan dayanımının değerlendirilmesini kapsar.

 • TS 6037 EN ISO 2815 
 • Buchholz Batma Deneyi

Tek katlı veya çok katlı bir boya, vernik veya ilgili mamul kaplamasına, bir Buchholz Batma aleti kullanılarak batma deneyini kapsar. Bu metodun uygulanması sonucu ortaya çıkan batma uzunluğu, kaplamanın kalıcı deformasyonunun bir göstergesidir.

 • TS EN 13523-4 / ASTM D3363 
 • Kalem Sertlik Deneyi

Bu deneyde metalik bir alt yüzey üzerindeki organik bir kaplamanın sertliğinin, sertliği bilinen kalemlerle tayin yöntemini kapsar. Düz yüzeyler daha doğru sonuç verir ancak metot dokulu yüzeylere de uygulanabilir. Çalışma aralığı kalem sertliklerine göredir.

 • Yumuşak kalemler: HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
 • Sert kalemler: F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H

 

 • TS EN ISO 1518-1 / TS EN 13523-12
 • Scratch (Kazınma) Deneyi

Belirlenmiş koşullar altında tek katlı veya çok katlı boya, vernik ve onların ilgili malzemelerinin, bilinen bir ağırlık ile kazınmaya karşı direncinin ölçülmesini kapsar.

 • TS 4318 EN ISO 2813 / ASTM D523 / TS EN 13523-2
 • DIN 11664-4 / ISO 7668 /
 • Parlaklık ve Renk Ölçüm Deneyi

20°, 60° ve 85°’lik reflektometre (yansıma-ölçer) geometrileri kullanılarak, metalik olmayan boya filmlerinin açısal parlaklığının tayinini kapsar.  Renk spektrofotometresi yardımıyla da renk L, a, b değerleri ölçülerek ∆E renk değişimi bulunur.

 • TS EN ISO 7784-2 / EN ISO 9352
 • Aşındırma Testi (Taber Metodu) 

 

Belli hızda ve sayıda dönen disk üzerinde bulunan yuvarlak test plakası üzerine test isteğine göre sağ ve sol kola bağlanan ağırlıklar sayesinde aşınmaya maruz bırakılarak aşınma  değeri g/m2 olarak bulunur.

 • TS EN ISO 1522 / ASTM D4366
 • Pendulum Sertlik Testi

Sarkaç yardımıyla parça yüzeyindeki salınım sn olarak tespit edilerek yüzey sertliği değeri saptanır.

 • TS 3179 EN ISO 2177
 • Metalik Kaplama Kalınlığının Ölçülmesi- Anot Çözülmeli Kulometrik Yöntem