Metaltek Teknoloji Labratuvarı olarak katıldığımız bazı önemli Faaliyetler


07-08 Haziran2017  Frankfurt /ALMANYA   

QLAB tarafından Korozyon ve Güneş Işığı Testleri Eğitimi yapıldı.


04-06 Temmuz 2017  Madrid /İSPANYA Qualicoat Florida Toplantısı   

Qualicoat kapsamında Florida toplantısı katılımcılarla birlikte gerçekleştirildi.


12-14 Eylül 2017  Novara /İTALYA Qualideco Eğitim Toplantısı   

Düzenlenen toplantıda Qualicoat kapsamında  Qualideco eğitimi Qualital laboratuvarı tarafından katılımcılarla paylaşıldı.


31 Ocak 2018   Metaltek Laboratuvarı-Ankara/TÜRKİYE

QLAB İngiltereden Pete ve İstanbul QLAB temsilcisi olan Ege Kimyadan Koray bey çalışan bazı QLAB marka  cihazlarımızı kontrol etmek için Laboratuvarımızı ziyaret ettiler.


25-26 Nisan 2018    İstanbul/TÜRKİYE  4.ULAG Toplantısı

Toplantıda 2017 yılında revize olan TS EN ISO 17025 standardı üzerine yapılan eğitimler yanısıra Laboratuvar güvenliği ve önlemleri hususunda da bilgilendirmeler yapıldı.


05-07 Temmuz 2018  Madrid /İSPANYA Qualicoat Florida Toplantısı   

Düzenlenen toplantıda Qualicoat kapsamında değişen Florida testi denetim ve test bilgileri katılımcılarla paylaşıldı.


12-14 Eylül 2018  Milano/ İTALYA Qualicoat Oualideco Toplantısı   

Düzenlenen toplantıda Qualicoat kapsamında değişen Qualideco standardında yapılan denetim ve test bilgileri revizyonları katılımcılara anlatıldı.


27-28 Eylül 2018 Ankara/TÜRKİYE

Qualicoat/ İSVİÇRE ve Qualital / İTALYA laboratuvarından gelen 2 ziyaretçimiz hem laboratuvarımızı inceleme imkanı buldular hemde Qualicoat ve Qualideco standartları kapsamında bizimle bilgiler paylaştılar.


15-18 Ekim 2018 Amsterdam/ HOLLANDA Qualicoat- Qualisurfal Toplantısı

2018 yılı boyunca QUALICOAT kapsamında tüm standartlarda yapılan Bütün revizyonların anlatılığı genel bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.