KOROZYON TESTLERİ

 • TS EN ISO 9227 / ASTM B117
 • Tuzlu Sis Dayanım Testi

Deney numuneleri, 35 ± 2 0C sıcaklıktaki kabinde % 5 konsantrasyondaki tuzlu su istenen deney süresi boyunca kesintisiz olarak kaplamalı parça üzerine püskürtülür. Deney sonunda kaplamalı parçalar, ISO 4628-2 Kabarcıklanma Derecesi, ISO 4628-3 Paslanma Derecesi, ISO 4628-4 Çatlama Derecesi, ISO 4628-5 Pullanma Derecesi, ISO 4828-8 Bir Çizik Etrafında Tabakalara Ayrılma ve Korozyon Derecesinin Değerlendirilmesi  ve ISO 4628-10 Filiform Korozyon standartlarınca yada ASTM standartları gereğince incelenip yorumlanır.

 • TS EN ISO 6270-1/2 / ASTM D2247
 • Neme Dayanıklılık Tayini Testi

Boya filmlerinin, boya sistemlerinin ve ilgili ürünlerin, kaplama veya ürün şartnamesindeki isteklere göre yüksek nem şartlarına dayanıklılığının tayini için bir yöntemi kapsar. Bu yöntem hem tahta, sıva ve alçı levha gibi gözenekli taban malzemeler ve hem de metal gibi gözeneksiz taban malzemeler üzerindeki kaplamalara uygulanabilir. Yöntem, yüzey üzerinde sürekli yoğunlaşmanın oluştuğu durumlardaki performansın bir göstergesini sağlar. Bu deneyde sabit ya da değişen yoğuşma suyu ortamlarında, kaplanmış deney numunesi parçalarının denenmesinde gözlenmesi gereken durum ve işlemleri tanımlar. Nem deneyleri sonunda kaplamalı parçalar, kaplamadaki bozulmalar (kabarcıklanma, lekelenme, yumuşama, kırışma ve kırılgan hale gelme gibi) ve taban malzemedeki bozulma yönünden incelenir.

 • TS EN ISO 4892-2/ TS EN ISO 16474-2/ ASTM G154-155/ISO 105   
 • Xenon Işığa Dayanıklılık Testi

Bu deneyde 340 nm yada TUV (290-800 nm) dalga boylarında çalışan Xenon tip UV lambalarla güneş ışıgı spekturumu simüle edilerek, değişken nem, black panel, kabin sıcaklığı, spray şartlarında yaşlandırma testi gerçekleştirilir.Deney sonunda kaplamalar parlaklık kaybı, solma derecesi ve renk kaybı yönünden incelenerek yorumlanır.

 • TS EN ISO 4892-3 / TS EN 13523-10 / ISO 11507
 • Floresan UV Işığa ve Su Yoğunlaşmasına Direnç  

Deney numuneleri, UVA 340 nm ya da UVB 313 nm ışıma yapan UVA ve UVB lambaları kullanılarak istenen deney süresince UV ışığa tabi tutulur. Deney sonunda kaplamalar parlaklık kaybı, solma derecesi ve renk kaybı yönünden incelenerek yorumlanır.

 • TS EN ISO 12944-6
 • Çelik yapıların üzerine uygulanan Boyaların Sınıflandırılması

Bu testte deney numunleri korozyon kategorileri olan C2,C3,C4,C5  düşük-orta-yüksek-çok yüksek veya Im1, Im2,Im3 yüksek-çok yüksek kategorilere göre testlere tabi tutularak uygulanan boyanın sınıflandırılması sağlanır.

 

 • TS EN ISO 2812-1/2/3/4
 • Sıvılara Dayanıklılığın Tayini

Deney numunelerinin su ve farklı kimyasal sıvılara karşı dayanımları ölçülür. Deney sonunda kaplamalar ISO 4628 partlarına göre değerlendirilir.

 • EN ISO 11997-1/ GMW 14872/CETP 00.00- L-467/ GS 90011/ PV 1201/VDA 233-102
 • Döngüsel Korozyon Deneyleri

Deney numuneleri otomatik döngüsel korozyon kabininde test şartlarının istediği sıcaklık, nem, yağmurlama, tuzlu sis ortamları, kurutma periyotlarında istenen süreler boyunca yaşlandırmaya maruz bırakılarak yine ilgili standartların istediği performansları test sonunda değerlendirilir.

QUALICOAT UYGUNLUK TESTLERİ

Qualicoat merkezi İsviçrede bulunan ürün kalite belgelendirme kuruluşudur. Kurum ulusal yada uluslararası boyutta üreticilerin fabrikalarında yaptığı denetimler ve aşağıda yazılı testlerin olumlu olması durumunda üreticilere Qualicoat etiketini kullanmaya izin verir.

Yapılan Testler:

 1. 1) Gloss
 2. 2) Coating thickness
 3. 3) Dry adhesion
 4. 4) Indentation
 5. 5) Cupping test
 6. 6) Bend test
 7. 7) Impact test
 8. 8) Resistance to humid atmospheres
 9. 9) Acetic acid salt spray resistance
 10. 10) Accelerated weathering test
 11. 11) Polymerisation test
 12. 12) Resistance to mortar
 13. 13) Wet adhesion
 14. 14) Condensation water test
 15. 15) Natural weathering (Florida)

 

ÇEVRESEL DAYANIM TESTLERİ

Sıcak-Soguk Dayanım testleri, Sıcaklık Değişimi testleri, Sıcaklık-Nem Çevrimi deneyi, Şok sıcaklık Testleri, İklim Dizisi,Yaş Sıcaklık, Kararlı Durum testleri aşagıdaki test standartlarına göre yapılmakta ve test sonunda nihai ürünün maruz kaldığı test ortamından sonra çalışıp çalışmadığı veya fiziksel bir bozulma olup olmadığı kontrol edlir.

 • IEC 60068-2-1/2,EC 600680-2-14/IEC 60068-2-38 / IEC 60068-2-14/ IEC 60068-2-30 /
 • IEC 60068-2-45 / IEC 60068-2-52 / IEC 60068-2-61 / IEC 60068-2-78 , MIL-STD-810 G